MEDIÁCIÓ

A KONFLIKTUSOK RENDEZÉSÉNEK BÉKÉS MÓDJA.

A mediáció vagy közvetítés az alternatív konfliktusmegoldás egyik formája, amelynek során egy semleges harmadik fél, a mediátor vagy más néven közvetítő avatkozik közbe, hogy elősegítse a vitában álló felek között a kölcsönösen elfogadható megegyezést. A mediátor nem ügyész és nem bíró, tehát nem is kényszerítheti a felekre a megegyezést, a döntést. A mediátor abban működik közre, hogy a felek felismerjék a közös célokat, hogy újra megnyíljanak a kommunikációs csatornák, és kölcsönösen elfogadható javaslatok szülessenek a megegyezés érdekében.  

A mediáció nyertes-nyertes játszma szemben a bíróságokon folyó nyertes-vesztes eljárásokkal.

A mediáció lényege
 • Konszenzuson alapul: a vitában álló felek maguk döntik el, hogy el tudnak-e jutni a megegyezésig, és ennek a módját, feltételeit maguk szabják meg.
 • Kötetlen, bizalmas és előítéletektől mentes:  az ülés során elhangzottak nem kerülhetnek nyilvánosságra vagy nem használhatók fel későbbi eljárásokban. A mediátort teljes titoktartás kötelezi.
 • Az igények és érdekek mentén működik: arra bátorítja a feleket, hogy lépjenek túl a múlt hibáin és értékeljék át a vitában elérendő céljaikat és terveiket a jövő felé tekintve. Ezért a felek jobban be is tartják a megállapodásban foglaltakat.

Az üzleti mediáció leggyakoribb alkalmazási területei
 • szerződések teljesítésével kapcsolatos viták
 • ügyfelekkel történő megegyezés
 • kártérítések hibás vagy nemleges teljesítés esetén
 • tartozások kifizetésére vonatkozó egyezségek
 • munkáltatók és alkalmazottak közötti nézeteltérések
 • tulajdonosok, alkalmazottak egymás közötti vitái
 • munkaszervezési konfliktusok
 • vezetőségen belüli személyi problémák, ellentétek feloldása
 • bevételek felhasználása, elosztása
 • munkahelyi zaklatások, visszaélések
 • felszámolás, cég megszüntetése
 • közlekedési balesetek

A mediáció előnyei a bírósági eljárással szemben:

·         önkéntes, bármikor megszakítható
·         a felek maguk alakítják a menetét
·         a mediátor szabadon választható
·         bizalmas, titoktartási kötelezettség van
·         megőrzi a résztvevők méltóságát
·         a kapcsolatokat nem rontja meg
·         közös megoldás jön létre
·         az önként vállalt egyezséget jobban betartják
·         gyors és költséghatékony

A mediációs ülés időkerete általában 3 óra, az esetek többségében egy alkalom elegendő a vitás helyzet rendezésére.

Magánéleti mediáció: www.reziliencia.com